کامپوننت های جوملا

کامپوننت های جوملا

 نسخه افزونه : 3.1.6

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

  نظردهی جوم تولز

35,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 6.1.0

سازگاری : 3 4

نوع افزونه : ک پ م

   مشاهده نسخه نمایشی فارسی

120,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 3.10.1

سازگاری : 3 4

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

60,000 تومان
مشاهده جزئیات

نسخه افزونه : 3.8.10 و 4.0.11 و 5.2.9

سازگاري : 3 4 5

نوع افزونه : ک

مشاهده دمو

50,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 3.0.17

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 2.0.19

سازگاری : 3 4

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 1.1.11

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

20,000 تومان
مشاهده جزئیات

نسخه افزونه : 2.9.62

سازگاري : 3 4 5

نوع افزونه : ک پ

مشاهده دمو

0 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 5.2

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 4.0.0

سازگاری : 3  4

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 2.1.1

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

40,000 تومان
مشاهده جزئیات

نسخه افزونه : 5.0.2

سازگاری : 3  4  5

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

75,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 3.1.1

سازگاری : 3 4 5

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

55,000 تومان
مشاهده جزئیات

 نسخه افزونه : 3.2.14

سازگاری : 3

نوع افزونه : ک پ م

مشاهده دمو

0 تومان
مشاهده جزئیات

جوم‌تولز، فروشگاه ابزار جوملا

هدف از ایجاد وب‌سایت جوم‌تولز راه‌اندازی یک سامانه برای دانلود ابزارهای مفید جوملا و ارائه بهترین و پرطرفدارترین افزونه‌های جوملا در قالب زبان فارسی است. با این تفاوت که تمام زوایای افزونه‌ها تا حد امکان برای زبان فارسی بهینه است. تا جایی که ظاهر افزونه در مدیریت جوملا نیز برای زبان فارسی بهینه سازی شده است.

ارتباط با ما

    تلفن تماس  : 09359574251

ایمیل : info @ joomtools.ir